Wczytuję dane...
Polityka prywatności

 Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Twoje Centrum Czystości, prowadzony pod adresem: www.tcc24.pl dalej zwaną Witryną prowadzony przez  Agencja Handlowo Usługowa Protect z siedzibą w 33-200 Laskówka Chorąska 127, dalej zwanego Sklepem Internetowym.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiory danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki s są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Opis polityki cookies znajduje się na stronie informacyjnej Polityka Cookies.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny.

Przetwarzanie Danych Osobowych

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Agencja Handlowo Usługowa Protect z siedzibą w Laskówka Chorąska 127, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców -  zwana dalej Protect. Dane kontaktowe: nr telefonu: 601 353 009, adres e-mail: info@protect24.pl

 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, RODO oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

 Zbierane są dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, są to następujące dane osobowe:

·         imię i nazwisko,

·         adres zamieszkania, adres dostawy,

·         numer telefonu;

·         adres e-mail;

·          numer NIP w przypadku przedsiębiorców

 Dane osobowe  Klienta, zbierane są  podczas korzystania z serwisu tj.:

·         rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania Konta Klienta;

·         weryfikacji i identyfikacji np.: podczas logowania do serwisu,

·         realizacji zawartych umów, składnia, modyfikacji zamówień,

·         korzystania z funkcjonalności Serwisu np.: pytania o produkt, korzystania z formularza kontaktowego.

·         Rozpatrywania złożonych reklamacji.

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1.      W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2.      W przypadku prowadzenia konta użytkownika, wykonania/realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane są przetwarzane przed zawarciem umowy – np. informacja o produktach, warunkach dostaw - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

3.      W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze serwisu – np. w celach podatkowych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4.      W przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – rozpatrywanie reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia/wykonania umowy z Protect.

 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ew. roszczeń , lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 Odbiorcami danych osobowych będą:

 ·         Podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Protect w celu obsługi serwisu www.tcc24.pl,

·         Pomioty świadczące usługi dostawy produktów – firmy kurierskie wybrane przez Klienta w momencie składania zamówienia ( DPD, Poczta Polska, DHL, InPost, JasFBG), operatorzy płatności (Pay-u).

 Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje prawo do dostępu do swoich danych raz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych uprawnień prosimy o skorzystanie z opcji w ramach swojego konta lub kontakt z Protect, tel: 601 353 009, e-mail: info@protect24.pl

 W przypadku wątpliwości związanych w przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Protect z prośbą o udzielnie informacji.

Niezależnie od w/w przypadków każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oosbowych.

 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub usuwania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@tcc24.pl, numeru telefonu 601 353 009.

 Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu Twoje Centrum Czystości. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@tcc24.

 Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje prawo do dostępu do swoich danych raz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych uprawnień prosimy o skorzystanie z opcji w ramach swojego konta lub kontakt z Protect, tel: 601 353 009, e-mail: info@protect24.pl

 Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@tcc24.pl

 

Laskówka Chorąska 23 maja 2018 r.